KHUÔN MẪU, KHUÔN DẬP

GIA CÔNG CNC

THIẾT BỊ

thông tin liên hệ
HOTLINE
Giám Đốc - 0937 202 310

KHUÔN DẬP KIM LOẠI

Khuôn dập kim loại
Khuôn dập kim loại
Khuôn dập INOX
Khuôn dập INOX
Khuôn Dập Kim Loại
Khuôn Dập Kim Loại
Khuôn Dập Kim Loại
Khuôn Dập Kim Loại
Khuôn Dập Kim Loại
Khuôn Dập Kim Loại

GIA CÔNG CNC

Sản phẩm tiện
Sản phẩm tiện
Sản phẩm tiện
Sản phẩm tiện
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC
SP gia công CNC

THIẾT BỊ

Máy Phay HAAS VF 4
Máy Phay HAAS VF 4
Máy mài ngang KENT
Máy mài ngang KENT
Máy Phay CNC
Máy Phay CNC
Máy cưa AMADA  - RH 300s
Máy cưa AMADA - RH 300s
Máy Cắt dây DK77
Máy Cắt dây DK77