KHUÔN MẪU, KHUÔN DẬP

GIA CÔNG CNC

THIẾT BỊ

thông tin liên hệ
HOTLINE

0933.451579 - (0251) 3524915

Phạm Khương
Trợ Lý Giám Đốc - 0898 769 379

KHUÔN MẪU

Gia công ăn mòn điện cực
Gia công ăn mòn điện cực
Khuôn dập INOX
Khuôn dập INOX