KHUÔN MẪU, KHUÔN DẬP

GIA CÔNG CNC

THIẾT BỊ

thông tin liên hệ
HOTLINE

0933.451579 - (0251) 3524915

Phạm Khương
Trợ Lý Giám Đốc - 0898 769 379

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Dưỡng Ren
Dưỡng Ren
Block thử
Block thử
Panme đo phi
Panme đo phi
Thước kẹp
Thước kẹp
Dưỡng ren
Dưỡng ren