KHUÔN MẪU, KHUÔN DẬP

GIA CÔNG CNC

THIẾT BỊ

thông tin liên hệ
HOTLINE

0933.451579 - (0251) 3524915

Phạm Khương
Trợ Lý Giám Đốc - 0898 769 379

THIỀT BỊ SẢN XUẤT

Máy Phay HAAS VF 4
Máy Phay HAAS VF 4
Máy Cắt dây DK77
Máy Cắt dây DK77
Máy mài ngang KENT
Máy mài ngang KENT
Máy Phay CNC
Máy Phay CNC
Máy chấn KYOEI
Máy chấn KYOEI
Máy cưa AMADA  - RH 300s
Máy cưa AMADA - RH 300s
Mũi khoan
Mũi khoan
Máy Dập AIDA 45TON
Máy Dập AIDA 45TON