KHUÔN MẪU, KHUÔN DẬP

THIẾT BỊ

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Quốc Huy
Giám Đốc - 0937.202.310

Trần Thị Vân
Trợ Lý Giám Đốc - 0933.451579

THIỀT BỊ SẢN XUẤT

Máy Dập Iwai 50ton
Máy Dập Iwai 50ton
MÁY MÀI TRÒN
MÁY MÀI TRÒN
Máy Mài Phẳng
Máy Mài Phẳng
Máy Phay NC OKUMA HOWA
Máy Phay NC OKUMA HOWA
Máy Phay ENSHU
Máy Phay ENSHU
Máy Phay NC OKUMA HOWA
Máy Phay NC OKUMA HOWA
Máy Bắn Điện CNC
Máy Bắn Điện CNC
Máy Phay CNC Makino Seiki
Máy Phay CNC Makino Seiki
MÀY TIỆN CƠ
MÀY TIỆN CƠ
MÁY PHAY NC ENSHU
MÁY PHAY NC ENSHU
Máy mới
Máy mới
Máy mới
Máy mới
Máy mới
Máy mới
Máy Mới
Máy Mới
Máy Tiện CNC
Máy Tiện CNC